آلا کوچولو
Daisypath Happy Birthday tickers
ليست اسمها

سلام دوستای عزیز و مهربونم که اینقدر به من و نی نی لطف دارین . نشستم سه ساعت تمام اسمهایی رو که گفته بودین نوشتم و دسته بندی کردم . بعضی اسمها رو به دلایلی که جلوشون نوشتم حذف کردم . از همتون معذرت می خوام ولی از اونهمه اسم فقط این اسما موندن : دختر: سارا. پسر: ايليا. حالا هر اسم جدیدی که می خواین بگین فقط خواهشا جدید باشه و تو این لیست نباشه . دست همتون درد نکنه

لیست اسم برای دختر:

اخگر : حذف به دلیل داشتن حروف پ ث ج چ ح خ ژ ذ ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ

آراتا : حذف بخاطر زیاد معروف نبودن

آرامیس : حذف بخاطر زیاد معروف نبودن

آرتا : حذف بخاطر زیاد معروف نبودن

ارزو : حذف بدلیل مخالفت سعید

ارمغان : حذف به دلیل داشتن حروف پ ث ج چ ح خ ژ ذ ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ

آریانا : حذف بدلیل مخالفت سعید

آلا : حذف چونکه اسم فک و فامیلامونه

آلما : حذف بخاطر زیاد معروف نبودن

آميتيس : حذف بخاطر زیاد معروف نبودن

آنا : حذف بدلیل مخالفت سعید

آناتا : حذف بخاطر زیاد معروف نبودن

آناهیتا : حذف بدلیل مخالفت سعید

انوشه : حذف بدلیل مخالفت سعید

آنيتا : حذف بخاطر زیاد معروف نبودن

آوا : حذف بدلیل مخالفت سعید

آویده : حذف بخاطر زیاد معروف نبودن

آيدا : حذف بدلیل مخالفت سعید

آیسان : حذف بخاطر زیاد معروف نبودن

ایسودا : حذف بخاطر زیاد معروف نبودن

آیلار : حذف بخاطر زیاد معروف نبودن

آیلین : حذف بخاطر زیاد معروف نبودن

آیه : حذف چونکه اسم فک و فامیلامونه

باران : حذف بدلیل مخالفت سعید

بنفشه : حذف به دلیل داشتن حروف پ ث ج چ ح خ ژ ذ ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ

بهار : حذف بدلیل مخالفت سعید

بیان : حذف چونکه اسم فک و فامیلامونه

بيتا : حذف بدلیل مخالفت سعید

پارميدا : حذف به دلیل داشتن حروف پ ث ج چ ح خ ژ ذ ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ

پارمیس : حذف به دلیل داشتن حروف پ ث ج چ ح خ ژ ذ ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ

پارمین : حذف به دلیل داشتن حروف پ ث ج چ ح خ ژ ذ ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ

پر گل : حذف به دلیل داشتن حروف پ ث ج چ ح خ ژ ذ ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ

پرديس : حذف به دلیل داشتن حروف پ ث ج چ ح خ ژ ذ ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ

پرسی : حذف به دلیل داشتن حروف پ ث ج چ ح خ ژ ذ ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ

پرشيا : حذف به دلیل داشتن حروف پ ث ج چ ح خ ژ ذ ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ

پرنيان : حذف به دلیل داشتن حروف پ ث ج چ ح خ ژ ذ ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ

پروانه : حذف به دلیل داشتن حروف پ ث ج چ ح خ ژ ذ ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ

پروشا : حذف به دلیل داشتن حروف پ ث ج چ ح خ ژ ذ ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ

پريا : حذف به دلیل داشتن حروف پ ث ج چ ح خ ژ ذ ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ

پريماه : حذف به دلیل داشتن حروف پ ث ج چ ح خ ژ ذ ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ

پریناز : حذف به دلیل داشتن حروف پ ث ج چ ح خ ژ ذ ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ

پورشا : حذف به دلیل داشتن حروف پ ث ج چ ح خ ژ ذ ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ

تمنا : حذف بدلیل مخالفت سعید

تومروس : حذف بخاطر زیاد معروف نبودن

حسنی : حذف به دلیل داشتن حروف پ ث ج چ ح خ ژ ذ ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ

حنانه : حذف به دلیل داشتن حروف پ ث ج چ ح خ ژ ذ ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ

خاتون : حذف به دلیل داشتن حروف پ ث ج چ ح خ ژ ذ ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ

خاطره : حذف به دلیل داشتن حروف پ ث ج چ ح خ ژ ذ ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ

دریا : حذف بدلیل مخالفت سعید

دليله : حذف چونکه اسم فک و فامیلامونه

دنیا : حذف چونکه اسم فک و فامیلامونه

دورسا : حذف بدلیل مخالفت سعید

رباب : حذف چونکه اسم فک و فامیلامونه

رز : حذف بدلیل مخالفت سعید

رزا : حذف بدلیل مخالفت سعید

رقيه : حذف به دلیل داشتن حروف پ ث ج چ ح خ ژ ذ ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ

رکسانا : حذف به دلیل داشتن حروف پ ث ج چ ح خ ژ ذ ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ

روپاک : حذف به دلیل داشتن حروف پ ث ج چ ح خ ژ ذ ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ

روناک : حذف به دلیل داشتن حروف پ ث ج چ ح خ ژ ذ ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ

زهرا : حذف چونکه اسم فک و فامیلامونه

زهره : حذف چونکه اسم فک و فامیلامونه

زينب : اسم مامان نی نی ؟؟؟؟؟

ساحل : حذف به دلیل داشتن حروف پ ث ج چ ح خ ژ ذ ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ

سارا

ساینا : حذف بخاطر زیاد معروف نبودن

سايه : حذف بدلیل مخالفت سعید

ستاره : حذف چون به عربی یعنی پرده

ستایش : حذف بدلیل مخالفت سعید

ستیا : حذف بخاطر زیاد معروف نبودن

سحر : حذف به دلیل داشتن حروف پ ث ج چ ح خ ژ ذ ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ

سحرناز : حذف به دلیل داشتن حروف پ ث ج چ ح خ ژ ذ ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ

سکينه : حذف به دلیل داشتن حروف پ ث ج چ ح خ ژ ذ ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ

سماء : حذف چونکه اسم فک و فامیلامونه

سمانه : حذف چونکه اسم فک و فامیلامونه

سودا : حذف بخاطر زیاد معروف نبودن

سوزان : حذف چونکه اسم فک و فامیلامونه

سوسن : حذف چونکه اسم فک و فامیلامونه

سوگل : حذف به دلیل داشتن حروف پ ث ج چ ح خ ژ ذ ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ

سولدوز : حذف بخاطر زیاد معروف نبودن

سیدرا : حذف بخاطر زیاد معروف نبودن

سیمین : حذف بدلیل مخالفت سعید

شبنم : حذف بدلیل مخالفت سعید

شقایق : حذف به دلیل داشتن حروف پ ث ج چ ح خ ژ ذ ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ

شکيبا : حذف به دلیل داشتن حروف پ ث ج چ ح خ ژ ذ ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ

شلیر : حذف بخاطر زیاد معروف نبودن

شيرين : حذف چونکه اسم فک و فامیلامونه

شيوانا : حذف بخاطر زیاد معروف نبودن

صفیه : حذف به دلیل داشتن حروف پ ث ج چ ح خ ژ ذ ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ

ضحی : حذف به دلیل داشتن حروف پ ث ج چ ح خ ژ ذ ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ

عسل : حذف به دلیل داشتن حروف پ ث ج چ ح خ ژ ذ ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ

غراله : حذف به دلیل داشتن حروف پ ث ج چ ح خ ژ ذ ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ

غزال : حذف به دلیل داشتن حروف پ ث ج چ ح خ ژ ذ ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ

غزل : حذف به دلیل داشتن حروف پ ث ج چ ح خ ژ ذ ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ

فاخته : حذف به دلیل داشتن حروف پ ث ج چ ح خ ژ ذ ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ

فاطمه : حذف به دلیل داشتن حروف پ ث ج چ ح خ ژ ذ ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ

فاطيما : حذف به دلیل داشتن حروف پ ث ج چ ح خ ژ ذ ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ

فرانک : حذف به دلیل داشتن حروف پ ث ج چ ح خ ژ ذ ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ

فرشته : حذف به دلیل داشتن حروف پ ث ج چ ح خ ژ ذ ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ

فرناز : حذف به دلیل داشتن حروف پ ث ج چ ح خ ژ ذ ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ

فرنوش : حذف به دلیل داشتن حروف پ ث ج چ ح خ ژ ذ ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ

فرنیا : حذف به دلیل داشتن حروف پ ث ج چ ح خ ژ ذ ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ

کیانا : حذف به دلیل داشتن حروف پ ث ج چ ح خ ژ ذ ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ

کيميا : حذف به دلیل داشتن حروف پ ث ج چ ح خ ژ ذ ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ

گُردآفرید : حذف به دلیل داشتن حروف پ ث ج چ ح خ ژ ذ ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ

لیلا : حذف چونکه اسم فک و فامیلامونه

الما : حذف بخاطر زیاد معروف نبودن

مارال : حذف بدلیل مخالفت سعید

ماندانا : حذف بدلیل مخالفت سعید

ماهشيدا : حذف بخاطر زیاد معروف نبودن

مائده : حذف چونکه اسم فک و فامیلامونه

مبینا : حذف چونکه اسم فک و فامیلامونه

مدیا : حذف بخاطر زیاد معروف نبودن

مرجان : حذف به دلیل داشتن حروف پ ث ج چ ح خ ژ ذ ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ

مريم : حذف چونکه اسم فک و فامیلامونه

مستانه : حذف بدلیل مخالفت سعید

معصومه : حذف به دلیل داشتن حروف پ ث ج چ ح خ ژ ذ ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ

مليکا : حذف به دلیل داشتن حروف پ ث ج چ ح خ ژ ذ ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ

منا : حذف چونکه اسم فک و فامیلامونه

مهرک : حذف به دلیل داشتن حروف پ ث ج چ ح خ ژ ذ ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ

مهرناز : حذف بدلیل مخالفت سعید

مهرنوش : حذف بدلیل مخالفت سعید

مهسا  : حذف بدلیل مخالفت سعید

مينا : حدف چون به عربی یعنی بندر

النا : حذف بدلیل مخالفت سعید

الناز : حذف بدلیل مخالفت سعید

نازی : حذف بدلیل مخالفت سعید

ندا : حذف چونکه اسم فک و فامیلامونه

نرگس : حذف به دلیل داشتن حروف پ ث ج چ ح خ ژ ذ ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ

نسترن : حذف بدلیل مخالفت سعید

نسيم : حذف چونکه اسم فک و فامیلامونه

نوا : حذف بخاطر زیاد معروف نبودن

نورا : حذف چونکه اسم فک و فامیلامونه

نــونــا : حذف بخاطر زیاد معروف نبودن

نیاز : حذف بدلیل مخالفت سعید

نیایش : حذف بدلیل مخالفت سعید

نیکا : حذف به دلیل داشتن حروف پ ث ج چ ح خ ژ ذ ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ

نيکو : حذف به دلیل داشتن حروف پ ث ج چ ح خ ژ ذ ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ

نيکی : حذف به دلیل داشتن حروف پ ث ج چ ح خ ژ ذ ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ

نيلوفر : حذف به دلیل داشتن حروف پ ث ج چ ح خ ژ ذ ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ

نیوشا : حذف بدلیل مخالفت سعید

هدی : حذف چونکه اسم فک و فامیلامونه

الهه : : حذف بدلیل مخالفت سعید

هور دخت : حذف بخاطر زیاد معروف نبودن

وانیا : حذف بخاطر زیاد معروف نبودن

ویانا : حذف بخاطر زیاد معروف نبودن

الیا : حذف بدلیل مخالفت سعید

یاس : حذف بدلیل مخالفت سعید

ياسمن : حذف

ياسمين : حذف چونکه اسم فک و فامیلامونه

یسنا : حذف بخاطر زیاد معروف نبودن

يکتا : حذف به دلیل داشتن حروف پ ث ج چ ح خ ژ ذ ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ

لیست اسم برای پسر:

ابراهيم : حذف چونکه اسم فک و فامیلامونه

ابوالفضل : حذف به دلیل داشتن حروف پ ث ج چ ح خ ژ ذ ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ

احسان : حذف به دلیل داشتن حروف پ ث ج چ ح خ ژ ذ ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ

آرتین : حذف بخاطر زیاد معروف نبودن

آرش : حذف بدلیل مخالفت سعید

ارشام : حذف بخاطر زیاد معروف نبودن

آرمان : حذف بدلیل مخالفت سعید

آريا : حذف بدلیل مخالفت سعید

آرین : حذف بخاطر زیاد معروف نبودن

آريو : حذف بخاطر زیاد معروف نبودن

اميد : حذف چون اینجا می گن عمید

امیر : حذف بدلیل مخالفت سعید

اميرحسين : حذف به دلیل داشتن حروف پ ث ج چ ح خ ژ ذ ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ

آوین : حذف بخاطر زیاد معروف نبودن

آيدين : حذف بدلیل مخالفت سعید

ايرج : حذف به دلیل داشتن حروف پ ث ج چ ح خ ژ ذ ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ

ايليا

باربد : حذف بدلیل مخالفت سعید

برديا : حذف بدلیل مخالفت سعید

بهروز : حذف بدلیل مخالفت سعید

بیژن : حذف به دلیل داشتن حروف پ ث ج چ ح خ ژ ذ ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ

پارسا : حذف به دلیل داشتن حروف پ ث ج چ ح خ ژ ذ ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ

پايا : حذف به دلیل داشتن حروف پ ث ج چ ح خ ژ ذ ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ

پرهام : حذف به دلیل داشتن حروف پ ث ج چ ح خ ژ ذ ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ

پوریا : حذف به دلیل داشتن حروف پ ث ج چ ح خ ژ ذ ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ

پويا : حذف به دلیل داشتن حروف پ ث ج چ ح خ ژ ذ ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ

پيمان : حذف به دلیل داشتن حروف پ ث ج چ ح خ ژ ذ ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ

جهان : حذف به دلیل داشتن حروف پ ث ج چ ح خ ژ ذ ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ

حامد : حذف به دلیل داشتن حروف پ ث ج چ ح خ ژ ذ ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ

حامی : حذف به دلیل داشتن حروف پ ث ج چ ح خ ژ ذ ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ

حسن : حذف به دلیل داشتن حروف پ ث ج چ ح خ ژ ذ ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ

حسين : حذف به دلیل داشتن حروف پ ث ج چ ح خ ژ ذ ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ

حميدرضا : حذف به دلیل داشتن حروف پ ث ج چ ح خ ژ ذ ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ

دانيال : حذف چونکه اسم فک و فامیلامونه

رادين : حذف بخاطر زیاد معروف نبودن

روبین : حذف بخاطر زیاد معروف نبودن

سام : حذف بدلیل مخالفت سعید

سامان : حذف چون به عربی یعنی اساس منزل

سامسون : حذف بخاطر زیاد معروف نبودن

سپنتا : حذف به دلیل داشتن حروف پ ث ج چ ح خ ژ ذ ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ

سروش : حذف چونکه اسم فک و فامیلامونه

سعيد : اسم بابای نی نی ؟؟؟

سهراب : حذف بدلیل مخالفت سعید

سياووش : حذف بدلیل مخالفت سعید

سيروس : حذف بدلیل مخالفت سعید

سینا  : حذف بدلیل مخالفت سعید

شايان : حذف بدلیل مخالفت سعید

شهاب : حذف چونکه اسم فک و فامیلامونه

شهريار : حذف بدلیل مخالفت سعید

طه : حذف به دلیل داشتن حروف پ ث ج چ ح خ ژ ذ ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ

عباس : حذف به دلیل داشتن حروف پ ث ج چ ح خ ژ ذ ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ

عزيز : حذف به دلیل داشتن حروف پ ث ج چ ح خ ژ ذ ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ

علی : حذف به دلیل داشتن حروف پ ث ج چ ح خ ژ ذ ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ

فرزاد : حذف به دلیل داشتن حروف پ ث ج چ ح خ ژ ذ ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ

فرنود : حذف به دلیل داشتن حروف پ ث ج چ ح خ ژ ذ ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ

قاسم : حذف به دلیل داشتن حروف پ ث ج چ ح خ ژ ذ ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ

كامران : حذف به دلیل داشتن حروف پ ث ج چ ح خ ژ ذ ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ

کارن : حذف به دلیل داشتن حروف پ ث ج چ ح خ ژ ذ ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ

کسری : حذف به دلیل داشتن حروف پ ث ج چ ح خ ژ ذ ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ

کوروش : حذف به دلیل داشتن حروف پ ث ج چ ح خ ژ ذ ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ

کوشا : حذف به دلیل داشتن حروف پ ث ج چ ح خ ژ ذ ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ

مانا : حذف بدلیل مخالفت سعید

مانلی : حذف بخاطر زیاد معروف نبودن

ماهان : حذف بدلیل مخالفت سعید

مبين : حذف چونکه اسم فک و فامیلامونه

متين : حذف بدلیل مخالفت سعید

محسن : حذف به دلیل داشتن حروف پ ث ج چ ح خ ژ ذ ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ

محمد : حذف به دلیل داشتن حروف پ ث ج چ ح خ ژ ذ ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ

محمدحسين:حذف به دلیل داشتن حروف پ ث ج چ ح خ ژ ذ ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ

مسیح : حذف به دلیل داشتن حروف پ ث ج چ ح خ ژ ذ ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ

معین : حذف به دلیل داشتن حروف پ ث ج چ ح خ ژ ذ ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ

منصور : حذف به دلیل داشتن حروف پ ث ج چ ح خ ژ ذ ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ

مهدي : حذف چونکه اسم فک و فامیلامونه

ميلاد : حذف بدلیل مخالفت سعید

نرسی : حذف بخاطر زیاد معروف نبودن

نوید : حذف بدلیل مخالفت سعید

نيما : حذف چونکه اسم فک و فامیلامونه

هاتف : حذف به دلیل داشتن حروف پ ث ج چ ح خ ژ ذ ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ

هادی : حذف چونکه اسم فک و فامیلامونه

همايون : حذف بدلیل مخالفت سعید

ياور : حذف بدلیل مخالفت سعید

پيام هاي ديگران ()        link        پنجشنبه ٤ بهمن ۱۳۸٦ - مامان آلا کوچولو